BLADEN


De meeste van de hieronder vermelde bladen zijn ook in gesproken vorm 'op cassette' en/of in braille te verkrijgen voor mensen met een visuele of andere leeshandicap. Het Nederlands Dagblad is tevens verkrijgbaar in elektronische vorm.

Voor informatie:
Stichting De Luisterpost|Bralectah
Burg. Vos de Waelstraat 2
Postbus 499, 8000 AL_Zwolle
tel. (038) 427 04 48
email: lpb@gbouw.nl, internet: www.luisterpost.nl


Selecteer soort blad :


Open book IconDienst Toerustingsblad voor ambtsdragers en andere werkers in de ke...
Open book IconEen in WaarheidInternetmagazine www.eeninwaarheid.info...
Open book IconNader BekekenPeriodieke uitgave van de Stichting 'Woord en Wereld'...
Open book IconNederlands Dagblad...
Open book IconOnderWegInspiratie voor reisgenoten...