OVERZICHT VERENIGINGEN (alfabetisch)


Overzicht van verenigingen e.d.
'Choochem, vereniging ter ondersteuning van Hoogbegaafde christenen'
Accolade regio Amersfoort
Accolade regio Assen
Accolade regio Bodegraven
Accolade regio De Bilt
Accolade regio Zeist
Accolade Zorg
CGMV vakorganisatie
Christelijke HBO Vereniging PRO DEO te Deventer
Christelijke Studentenvereniging te Arnhem 'Betula pubescens'
ChristenUnie[ANBI]
Commissie van beroep in Predikantszaken
Contrario, werkgroep voor homo’s en lesbiennes in de Gereformeerde Kerk (vrijg.)[ANBI]
Corpus Studiosorum in Academia Campensi 'Fides Quadrat Intellectum'
Cruciaal Hulpverlening -In 2016 opgegaan in De Hoop ggz[ANBI]
Diaconaal Steunpunt - @ANBI-GKv
Dit Koningskind[ANBI]
Doven-commissie Groningen-Oost - @ANBI-GKv
Dovencommissie Leusden/Particuliere Synode Utrecht - @ANBI-GKv
Dovencommissie Nieuwerkerk aan den IJssel/Particuliere Synode Holland-Zuid - @ANBI-GKv
Dovencommissie Rouveen/Particuliere Synode Overijssel - @ANBI-GKv
ForumC voor geloof, wetenschap en samenleving[ANBI]
Gereformeerd Appel
Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap
Gereformeerde HBO Studentenvereniging Absens Carens Zwolle
Gereformeerde Hoger Beroepsonderwijsvereniging te Dronten 'Vis Vitalis'
Gereformeerde Hoger Beroepsonderwijsvereniging te Leeuwarden
Gereformeerde Reisvereniging (GRV)
Gereformeerde Stichting Bevordering Kerkmuziek (GSBK)
Gereformeerde Stichting Vakantiekring 'de Oase'[ANBI]
Gereformeerde Studenten Vereniging te Amsterdam 'Petrus Plancius'
Gereformeerde Studentenvereniging te Groningen
Gereformeerde Toer- en Caravanclub (GTCC)
Gereformeerde Vereniging tot integratie van homofielen in onze kerkelijke gemeenschap 'Koinotès'
Hart van Homo's
HBOLOOG Nederland (Landelijk Overkoepelend Orgaan van Gereformeerde Hoger Beroeps Onderwijsverenigingen in Nederland)
Landelijke Organisatie Kerktechniek
Luceo (vereniging van Kerkelijk Werkers)
Meldpunt Seksuele Intimidatie en Misbruik in Pastorale Relaties
Mr. G. Groen van Prinsterer stichting[ANBI]
OGA - Ontmoetingsdag Gereformeerde Adoptiegezinnen
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren[ANBI]
Persvereniging OnderWeg
Praktijkcentrum - @ANBI-GKv
Steunpunt Bijbelstudie
Steunpunt Kerkenwerk - @ANBI-GKv
Stichting 'Vrienden van de Plantagekerk'[ANBI]
Stichting 'Vrienden van het RTS’ [ANBI]
Stichting Bijbelcursus - @ANBI-GKv
Stichting De Rots[ANBI]
Stichting Diakonia Leiden (SDL)[ANBI]
Stichting Evangelisatie Het Kruispunt - @ANBI-GKv
Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming
Stichting Groot Den Haag - @ANBI-GKv
Stichting Huisvesting Gereformeerde Organisaties
Stichting Jeugdleidersconferentie (Stichting JLC)
Stichting LPB media[ANBI]
Stichting Monarch Aurelius Lucianus Fonds (MAL-Fonds)
Stichting SprankChristenen in hart en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Stichting Vrienden van ArendState[ANBI]
Stichting Vrienden van De Wijngaard en d’Amandelboom[ANBI]
Stichting Vrienden van Sprank[ANBI]
Stichting Woord en Wereld[ANBI]
Timon[ANBI]
Vereniging Evangelisatie & Recreatie
Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK)
Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Leiden 'Franciscus Gomarus'
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen 'Thesaurum Quaeritans'
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen
Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken, aangesloten bij CGMVvakorganisatie - @ANBI-GKv
Vereniging VSE[ANBI]
VGS-Nederland