OVERZICHT VERENIGINGEN (per soort)


Hide details for DIACONAATDIACONAAT
Diaconaal Steunpunt - @ANBI-GKv
Doven-commissie Groningen-Oost - @ANBI-GKv
Dovencommissie Leusden/Particuliere Synode Utrecht - @ANBI-GKv
Dovencommissie Nieuwerkerk aan den IJssel/Particuliere Synode Holland-Zuid - @ANBI-GKv
Dovencommissie Rouveen/Particuliere Synode Overijssel - @ANBI-GKv
Landelijke Organisatie Kerktechniek
Stichting Diakonia Leiden (SDL)[ANBI]
Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming
Stichting LPB media[ANBI]
Timon[ANBI]
Hide details for DIVERSENDIVERSEN
'Choochem, vereniging ter ondersteuning van Hoogbegaafde christenen'
Gereformeerd Appel
Gereformeerde Reisvereniging (GRV)
Gereformeerde Stichting Bevordering Kerkmuziek (GSBK)
Gereformeerde Stichting Vakantiekring 'de Oase'[ANBI]
Gereformeerde Toer- en Caravanclub (GTCC)
OGA - Ontmoetingsdag Gereformeerde Adoptiegezinnen
Persvereniging OnderWeg
Stichting 'Vrienden van de Plantagekerk'[ANBI]
Stichting Huisvesting Gereformeerde Organisaties
Hide details for EVANGELISATIE EN GEMEENTEOPBOUWEVANGELISATIE EN GEMEENTEOPBOUW
Praktijkcentrum - @ANBI-GKv
Stichting 'Vrienden van het RTS’ [ANBI]
Stichting Bijbelcursus - @ANBI-GKv
Stichting Evangelisatie Het Kruispunt - @ANBI-GKv
Stichting Groot Den Haag - @ANBI-GKv
Vereniging Evangelisatie & Recreatie
Hide details for HOGER BEROEPS ONDERWIJSVERENIGINGENHOGER BEROEPS ONDERWIJSVERENIGINGEN
Christelijke HBO Vereniging PRO DEO te Deventer
Gereformeerde HBO Studentenvereniging Absens Carens Zwolle
Gereformeerde Hoger Beroepsonderwijsvereniging te Dronten 'Vis Vitalis'
Gereformeerde Hoger Beroepsonderwijsvereniging te Leeuwarden
HBOLOOG Nederland (Landelijk Overkoepelend Orgaan van Gereformeerde Hoger Beroeps Onderwijsverenigingen in Nederland)
Hide details for OUDERENZORGOUDERENZORG
Accolade regio Amersfoort
Accolade regio Assen
Accolade regio Bodegraven
Accolade regio De Bilt
Accolade regio Zeist
Accolade Zorg
Stichting Vrienden van ArendState[ANBI]
Stichting Vrienden van De Wijngaard en d’Amandelboom[ANBI]
Hide details for POLITIEKE / MAATSCHAPPELIJKE / SOCIALE ORGANISATIESPOLITIEKE / MAATSCHAPPELIJKE / SOCIALE ORGANISATIES
CGMV vakorganisatie
ChristenUnie[ANBI]
Contrario, werkgroep voor homo’s en lesbiennes in de Gereformeerde Kerk (vrijg.)[ANBI]
ForumC voor geloof, wetenschap en samenleving[ANBI]
Hart van Homo's
Mr. G. Groen van Prinsterer stichting[ANBI]
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren[ANBI]
Stichting Woord en Wereld[ANBI]
Hide details for PREDIKANTENPREDIKANTEN
Commissie van beroep in Predikantszaken
Luceo (vereniging van Kerkelijk Werkers)
Steunpunt Kerkenwerk - @ANBI-GKv
Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken, aangesloten bij CGMVvakorganisatie - @ANBI-GKv
Vereniging VSE[ANBI]
Hide details for StudentenverenigngenStudentenverenigngen
Christelijke Studentenvereniging te Arnhem 'Betula pubescens'
Corpus Studiosorum in Academia Campensi 'Fides Quadrat Intellectum'
Gereformeerde Studenten Vereniging te Amsterdam 'Petrus Plancius'
Gereformeerde Studentenvereniging te Groningen
Stichting Monarch Aurelius Lucianus Fonds (MAL-Fonds)
Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Leiden 'Franciscus Gomarus'
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen 'Thesaurum Quaeritans'
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen
VGS-Nederland
Hide details for STUDIEVERENIGINGENSTUDIEVERENIGINGEN
Steunpunt Bijbelstudie
Stichting Jeugdleidersconferentie (Stichting JLC)
Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK)
Hide details for VERPLEGING EN HULPVERLENINGVERPLEGING EN HULPVERLENING
Cruciaal Hulpverlening -In 2016 opgegaan in De Hoop ggz[ANBI]
Dit Koningskind[ANBI]
Gereformeerde Vereniging tot integratie van homofielen in onze kerkelijke gemeenschap 'Koinotès'
Meldpunt Seksuele Intimidatie en Misbruik in Pastorale Relaties
Stichting De Rots[ANBI]
Stichting SprankChristenen in hart en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Stichting Vrienden van Sprank[ANBI]
Hide details for WETENSCHAPPELIJKE ORGANISATIESWETENSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap