ARTIKEL UIT Reformatie
nummer


21

jaargang


80

datum


26-FEB-2005


Artikelkop
Hoek - Op 80-jarige leeftijd is op donderdag 10 februari prof. Dr. K. Deddens overleden.
Karel Deddens werd op 20 augustus 1924 in Rijswijk (Z-H) geboren. Na zijn theologiestudie werd hij op 28 oktober 1951 predikant te Hoek. Daarna verbond hij zich aan Leerdam (1956), Amersfoort-Centrum (1961), Rijnsburg (1965, voor missionair werk op Curacao) en Groningen-Zuid (1974). In 1984 vertrok hij naar Canada, waar hij hoogleraar werd aan de Theologische Hogeschool van de Canadian Reformed Churches in Hamilton. Hij doceerde ambtelijke vakken, kerkgeschiedenis, kerkrecht en missiologie. Na zijn emeritaat in 1990 vestigde hij zich weer in Nederland.
Deddens promoveerde in 1975 op een proefschrift met als titel Annus Liturgicus? Hij schreef een groot aantal artikelen en boeken, voor een deel op liturgisch en musicologisch terrein. Hij was een groot aantal jaren muziekmedewerker van het Nederlands Dagblad. Ook schreef hij boeken als Hoofdsom der belijdenis (1956) en Antwoord op je doop (1979).
Prof. Deddens werd dinsdag 15 februari in het Zeeuws-Vlaamse Hoek begraven.

St. Jansklooster - beroepen: J.H. Dunnewind te Terneuzen

Arnhem - beroep aangenomen: G.H. Hutten te Franeker, die bedankte voor Delft