WEBSITE

De gegevens van het Handboek zijn opgenomen in een breed webnetwerk, onder de naam handboekgkv.nl en gkvhandboek.nl en worden actueel bijgehouden. Met de Deputaten Generaal-Synodale Publicaties vindt afstemming plaats over de invulling van de website van het handboek en de gkv-site.

Via een gebruiksvriendelijke menu heeft de bezoeker toegang tot een scala aan gegevens, verdeeld over rubrieken zoals: nieuws, preekroosters, predikanten en overige kerkelijke gegevens. Via deze databron worden links gelegd en waardevolle toepassingen aangeboden.


lees verder...


DE WEBSITE VAN GKVHANDBOEK.NL IS EEN PRODUCTIE VAN

Scholma Print & Media Scholma Print & Media